Všeobecné informácie

Kontakty
Van Doren Engineers Slovakia, s.r.o.
r
Novozámocká 67
949 01 Nitra
Slovakia
Office phone: +421 37 286 2040

Account no.: 2925840860 / 1100
Bank: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2584 0860
BIC: TATRSKBX
IČO/ID 45620491
IČ DPH/VAT ID SK2023077760
E-mail: officevdesk@vandoren.nl

 


Naši zákazníci

Naše kancelárie